Zdjęcie wyjęte z pliku pdf doradca zawodowy

Zdjęcie wyświetla ilustrację przedstawiającą pracę doradcy zawodowego

mgr ALINA BOGDAŃSKA
DORADCA ZAWODOWY
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 W OLSZTYNIE 

tel. (089) 527- 58-93 w.28
IIIp s. .50

 

Dzień tygodnia  Godziny pracy 
poniedziałek 9:30 - 10:30
środa 9:30 - 10:30
czwartek 9:30 - 10:30

 

"Jeśli ktoś nie wie, do którego portu płynie - żaden wiatr nie jest dobry",

Seneka

DORADCA ZAWODOWY OFERUJE POMOC UCZNIOM W ZAKRESIE:

 

 • Poznania siebie – określenia zainteresowań i predyspozycji zawodowych (testy, warsztaty, rozmowy doradcze, indywidualne konsultacje, badania preferencji zawodowych).

 • Poznanie zawodów - środowisko pracy, prestiż, wymagania, możliwość kształcenia i zatrudnienia w danym zawodzie, zarobki, itp. ( informator o zawodach, wycieczki do zakładów pracy, filmy edukacyjne, warsztaty zawodoznawcze ).

 • Poznania sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Olsztyna – wycieczki do szkół, spotkania promujące, ulotki, foldery, informatory, prezentacje, Internet, itp.

 • Konfrontacji samooceny z wymaganiami szkół i zawodów – podjęcie decyzji o wyborze szkoły i zawodu.

 • Pomoc przy wypełnieniu dokumentów do szkoły ponadgimnazjalnej.

 

POMOC RODZICOM

 

 • otrzymanie informacji, mających zasadniczy wpływ na decyzje edukacyjno-zawodowe ich dzieci.

 

Zajęcia z doradcą zawodowym mają za cel:

 • Określania posiadanych talentów i predyspozycji,

 • Budowania pewności siebie, 

 • Podejmowania decyzji,

 • Określania priorytetów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia i wymarzonego zawodu,

 • Wspieranie uczniów w rozpoznaniu posiadanych talentów i predyspozycji, 

 • Poszukiwanie mocnych stron,

 • Budowanie postawy odpowiedzialności za podejmowanie decyzje, 

 • Trenowanie umiejętności planowania i realizowania celów, 

 • Przekazanie informacji na temat charakterystyki szkół średnich oraz trendów na rynku pracy i zawodów przyszłości.