Pedagog szkolny

Pedagogiem szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 14 jest mgr Katarzyna Rynko.

 

Katarzyna Rynko

Poniedziałek 

9:40 – 10:40

11:30 - 12:30

Wtorek

 8:15 - 10:45

Środa

11:30 - 13:30

Czwartek

9:40 – 10:40

11:30 - 12:30

Piątek

8:15 - 9:50

10:40 - 11:40 

 

Uczniowie mogą liczyć na pomoc w następujących sprawach:

- problemy z nauką,

- trudne relacje z rodzicami i nauczycielami,

- trudna sytuacja rodzinna (złe warunki bytowe, rozwód rodziców, zła atmosfera w   rodzinie, osamotnienie, brak poczucia bezpieczeństwa),

- doświadczanie złego traktowania ze strony rówieśników w klasie i szkole,

- kłopoty ze zdrowiem, złe samopoczucie.

Zachęcam rodziców do osobistego kontaktu w następujących sytuacjach:

- zmiana w zachowaniu (wagary, zagrożenie uzależnieniem, konfliktowość, agresja, apatia, osamotnienie),

- niepowodzenia w nauce (słabe oceny, brak motywacji, drugoroczność),

- trudna sytuacja bytowa i w rodzinie.