Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 14 w Olsztynie
w roku szkolnym 2020/2021

Ewa Romanowska - dyrektor szkoły

 

Romanowska Ewa dyrektor szkoły, język polski
Bogdańska Alina doradca zawodowy, świetlica
Borys Hanna muzyka, technika, plastyka
Dębowska Katarzyna świetlica
Grabia Katarzyna psycholog
Grudziński Andrzej judo
Jabłońska-Sokołowska Małgorzata religia
Jarosz Katarzyna świetlica
Kamola Wioleta edukacja wczesnoszkolna
Kaska Wojciech fizyka, informatyka
Korejwo Magdalena edukacja wczesnoszkolna
Kozłowska Anna edukacja wczesnoszkolna
Krakowiak Anna edukacja wczesnoszkolna, logopedia
Lewandowska Sylwia edukacja wczesnoszkolna
Marciszewska Ewa historia
Mikulak Izabela język angielski
Olszewik Wojciech geografia
Piotrkowska Małgorzata świetlica
Pirogowicz Regina matematyka
Podolak Irena wychowanie fizyczne
Pryk Magdalena biologia, chemia, przyroda
Przybylińska Joanna edukacja wczesnoszkolna
Rynko Katarzyna język polski, pedagog
Skibicka Elżbieta biblioteka
Sochań Joanna język angielski
Staszewski Michał zapasy
Sykorova Barbara świetlica
Szczerbowicz Agnieszka tyflopedagog
Winiarska Katarzyna j. niemiecki
Wyrzykowska Natalia świetlica