Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 14 w Olsztynie
w roku szkolnym 2022/2023

Ewa Romanowska - dyrektor szkoły

 

Romanowska Ewa - dyrektor szkoły język polski
Kozłowska Anna - wicedyrektor szkoły pedagog specjalny
Bęczek Danuta zajęcia dla ucznia powracającego z zagranicy - dodatkowy język polski
Bogdańska Alina  doradca zawodowy, pedagog szkolny
Borys Hanna- wychowawca kl. IV a muzyka, technika, plastyka
Chmielińska Marzena - wychowawca kl. V a język angielski
Chołodzińska Janina - wychowawca kl. III a edukacja wczesnoszkolna
Dębowska Katarzyna świetlica szkolna
Domżalska Monika
język angielski
Górska - Dubowik Małgorzata świetlica szkolna
Grudziński Andrzej judo
Jabłońska-Sokołowska Małgorzata religia
Jakubowska Katarzyna historia, wiedza o społeczeństwie
Jarosz Katarzyna

nauczyciel współorganizujący kształcenia uczniów niepełnosprawnych,                    zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 

Kamola Wioleta - wychowawca kl. I a edukacja wczesnoszkolna, integracja sensoryczna
Kaska Wojciech fizyka, chemia
Klaja Katarzyna religia
Klonowski Adrian etyka
Korejwo Magdalena - wychowawca kl. III b edukacja wczesnoszkolna, terapia ręki
Krakowiak - Pajor Anna - wychowawca kl. I b edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne, integracja sensoryczna
Kwiatkowska Renata - wychowawca kl. II a edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne
Łasiewicka Aleksandra nauczyciel współorganizujący kształcenia uczniów niepełnosprawnych
Majchrzak Aleksandra język niemiecki, język mniejszości narodowej, historia i kultura mniejszości narodowej - niemiecki, świetlica szkolna
Marciszewska Ewa wychowanie do życia w rodzinie
Mazan Milena - wychowawca kl. II b edukacja wczesnoszkolna
Mikulak Izabela świetlica szkolna
Olszewik Wojciech geografia
Osowska Natalia nauczyciel współorganizujący kształcenia uczniów niepełnosprawnych, świetlica szkolna
Piotrkowska Małgorzata świetlica szkolna
Podolak Irena wychowanie fizyczne
Pryk Magdalena biologia, przyroda
Przybylińska Joanna - wychowawca kl. IV b wychowanie fizyczne
Rynko Katarzyna - wychowawca kl. VIII a język polski,
Sadowska Aleksandra - wychowawca kl. II c edukacja wczesnoszkolna
Schlueter Anna świetlica szkolna
Skibicka Elżbieta biblioteka
Sosnowa Bożena - wychowawca kl. VI a
matematyka
Staszewski Michał zapasy
Wyrzykowska Natalia
informatyka, świetlica szkolna, trening umiejętności społecznych
Zyśk Anna
psycholog szkolny, surdopedagog, tyflopedagog, nauczyciel współorganizujący kształcenia uczniów niepełnosprawnych

 

Pracownicy administracji i obsługi Szkoły Podstawowej nr 14

 

      

Daniluk Lidia kierownik gospodarczy
Gieglis Dorota pomoc kuchenna
Głowacki Jacek konserwator
Jendrycka Kinga sprzątaczka
Michałkiewicz Katarzyna sprzątaczka
Mituniewicz Edyta specjalista
Nowak Grażyna sprzątaczka
Panfil - Korzeniewska Agnieszka szatniarka
Ryżak Barbara główna księgowa
Wyrzykowska Natalia operator sprzętu audiowizualnego
Zakrzewska Barbara sprzątaczka 
Zięba Joanna pomoc kuchenna