Już kolejny rok nasza szkoła bierze udział w projekcie Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego LEPSZA SZKOŁA. Jest to ogólnopolski projekt, którego uczestnicy systematycznie badają wyniki pracy uczniów. Najważniejszym celem projektu jest pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty.