Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

 

Szczepienie uczniów w wieku 12-18 lat 

 

Szanowni Rodzice

Rada Rodziców SP 14 w Olsztynie na rok szkolny 2020/2021  ustaliła składkę w wysokości 50 zł od ucznia. Dzięki  funduszowi Rada Rodziców może wspierać działania Dyrektora oraz Grona Pedagogicznego w tworzeniu jeszcze lepszych warunków funkcjonowania szkoły, a tym samym – naszych dzieci w tej szkole (np. dofinasowanie  imprez szkolnych, wyposażenie pracowni, biblioteki, stołówki).

Zachęcamy do zapoznania się z wyprawką dla ucznia klasy I Szkoły Podstawowej nr 14 w Olsztynie 

 

 

 

Wyprawka dla ucznia

 

Szanowni Rodzice,
z dniem 31.08.2020 r. przestaje funkcjonować dotychczasowy dziennik elektroniczny Librus.
Od 01.09.2020 r. w ramach projektu "Cyfrowy Olsztyn" we wszystkich szkołach w Olsztynie
będzie obowiązywał dziennik elektroniczny na Platformie Usług Oświatowych.