W górę

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Oświadczenie o wysokości dochodów
Oświadczenie dotyczące korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Oświadczenie o terminie przyznania stypendium
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Wniosek o stypendium szkolne 2021/2022
Wniosek o zasiłek szkolny 2021/2022
PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO ORAZ INDYWIDUALNEGO TOKU/PROGRAMU NAUKI
 
 
Powered by Phoca Download