TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

rok szkolny 2020/2021, II półrocze 2020/2021

 

Lp.

Termin

Spotkanie z rodzicami

1.

22.03.2020

(poniedziałek)

- Konsultacje z rodzicami

(po wcześniejszym umówieniu z nauczycielem: e-dziennik, tel.)

2.

17.05.2021

(poniedziałek)

Zebranie z rodzicami