Procedura ubiegania się o kartę rowerową
w Szkole Podstawowej nr 14 w Olsztynie

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r.Nr 108, poz. 908) kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej. Zgodnie z art. 109 ustawy Prawo o ruchu drogowym, od dnia 1 lipca 1999 r. karta rowerowa i motorowerowa jest wydawana wyłącznie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.