Nowe książki w bibliotece

Dzięki hojności Rady Rodziców mogliśmy kupić nowe książki do naszej biblioteki.

Link do zdjęć nowych książek: https://drive.google.com/file/d/1mlVJOGHrDIyo_WOUMrykttRnRyQg7EyA/view?usp=sharing