Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów SP 14 do udziału w projekcie ekologicznym pt. "Dzieci i RYBY głos jednak mają… czyli jak dbać o zdrowie i środowisko naturalne nam podpowiadają..." dofinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Zaplanowaliśmy zajęcia dla każdej klasy szkoły nt. ochrony wód, które poprowadzi dr inż. Mariusz Szmyt w olsztyńskim uniwersytecie. Po serii zajęć odbędzie się konkurs ekologiczny, szczegóły konkursu podamy w terminie późniejszym.

Rozpoczęliśmy realizację projektu "Z przyrodą za pan brat". Na pierwszych zajęciach uczniowie rozmawiali na temat znaczenia i obiegu wody w przyrodzie. Podczas zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej uczniowie dowiedzieli się, jaka jest rola wody w przyrodzie, jakie są jej zasoby na Ziemi i jak ją oszczędzać. Uczestnicy warsztatów poznali rodzaje wód, stany skupienia, w jakich występuje, dowiedzieli się, jak powstają opady atmosferyczne. Na zakończenie zajęć każdy mógł zobaczyć działanie modelu obiegu wody w przyrodzie. Dzieci już są ciekawe, co wydarzy się na kolejnych warsztatach.