Zajęcia wspierające uczniów (w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej)  -

harmonogram zajęć I okres 2021/2022