Zachęcamy do zapoznania się z planem pracy pedagoga szkolnego. 

Pedagog szkolny

Pedagogiem szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 14 jest mgr Alina Bogdańska.

 

 

Poniedziałek 

 

08:00 - 12:00
Wtorek

 08:00 - 11:00

Środa

08:00 - 10:00

Czwartek

 

12:00 - 13:00
Piątek

 

08:00 - 10:00

 

Uczniowie mogą liczyć na pomoc w następujących sprawach:

- problemy z nauką,

- trudne relacje z rodzicami i nauczycielami,

- trudna sytuacja rodzinna (złe warunki bytowe, rozwód rodziców, zła atmosfera w   rodzinie, osamotnienie, brak poczucia bezpieczeństwa),

- doświadczanie złego traktowania ze strony rówieśników w klasie i szkole,

- kłopoty ze zdrowiem, złe samopoczucie.

Zachęcam rodziców do osobistego kontaktu w następujących sytuacjach:

- zmiana w zachowaniu (wagary, zagrożenie uzależnieniem, konfliktowość, agresja, apatia, osamotnienie),

- niepowodzenia w nauce (słabe oceny, brak motywacji, drugoroczność),

- trudna sytuacja bytowa i w rodzinie.

Podkategorie