Dzień 13 października 2023 roku w szczególny sposób zapisze się w historii naszej szkoły. Od tego właśnie dnia nasza szkoła już oficjalnie nosi imię Marii Konopnickiej.

Zaproszenie na uroczystość nadania imienia szkole przyjęło wielu znakomitych gości:

Pan Piotr Grzymowicz- Prezydent Olsztyna, Pan Robert Szewczyk – Przewodniczący Rady Miasta Olsztyna, Pani Kinga Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Edukacji, Pani Ewa Zakrzewska – Radna Rady Miasta Olsztyna, ksiądz kanonik majora Marka Rycio - proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w Olsztynie, pani dr hab. Joanna Chłosta - Zielonka, prof. UWM prodziekan ds. rozwoju i promocji Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Pani Anna Jankowska - Główny Specjalista Wydziału Edukacji w Olsztynie, Pani Joanna Emilian -  członek zarządu Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NZSS Solidarność w Olsztynie, Pani Urszula Skolimowska – wiceprezes zarządu Oddziału ZNP w Olsztynie, Pani Karolina Suświłło i Pan Michał Brejnak- przedstawiciele Rady Rodziców.