TERMINARZ RAD PEDAGOGICZNYCH

rok szkolny 2020/2021, II półrocze 2020/2021

 

Lp.

Termin

16.

5 i 19.04.2021

(czwartek i poniedziałek)

17.

10.05.2021(poniedziałek)

19.

21.06.2021 (czwartek)

20.

28.06.2021 (poniedziałek)